Truyện Hắc Ám Siêu Thần (Tả Hữu X)

Hắc Ám Siêu Thần

Hắc Ám Siêu Thần

Tác giả:
Tả Hữu X
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
001, Cố Hành
Mới nhất:
012, thủ đoạn (1 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 13 người đánh giá
Sinh mà bàng hoàng, thường có mê man.

Từ đâu tới đây, đi nơi nào, ta là ai?

Cố Hành bởi vì từ nhỏ kỳ lạ trải qua đối với nhân sinh thường thường cảm thấy nghi hoặc, mãi đến tận một phần tên là ( Tiến Hóa Của Sinh Mệnh ) tin tức tràn vào đầu óc của hắn, liền, hắn bắt đầu rồi không giống nhau truy tìm lữ trình.