Truyện Giám Bảo Đại Sư (Duy Quả)

Giám Bảo Đại Sư

Giám Bảo Đại Sư

Tác giả:
Duy Quả
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giám bảo giảng đường
Mới nhất:
Chương 875: Lớn kết cục (2 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 63 người đánh giá
Tiểu tử, ta xem ngươi mi thanh mục tú xương cốt thanh kỳ, rất tứ ngươi giám linh bài một mặt, chứng giám thiên hạ chúng bảo.

Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi diện hàm lòng từ bi hoài thiện niệm, sẽ đưa ngươi Hà Thủ Ô một cây, có thể dưỡng thế gian vạn vật.

...

Giới thiệu tóm tắt vô năng, trực tiếp đọc sách đi, tuyệt đối so với đệ nhất bản cường.