Truyện Dưỡng Thành Mỹ Nữ Hệ Thống (MiuBoss)

Dưỡng Thành Mỹ Nữ Hệ Thống

Dưỡng Thành Mỹ Nữ Hệ Thống

Tác giả:
MiuBoss
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Phản Bội Nhân Cùng Tiểu Tam
Mới nhất:
Chương 4: Học Kỹ Năng (2 năm trước)

Đánh giá

Đây là một quá trình từ một cô gái bình thường có được hệ thống từ oán niệm của cô mà hình thành mà biến thành đại mỹ nữ và nhiều tài năng...
Thể loại: YY ảo tưởng,1x1,He,xuyên qua các thế giới
Thế giới đầu tiên là cổ đại nhiệm vụ thành sủng phi của hoàn đế vốn chỉ thích nam nhân.Cô tiến hành bẻ cong thành thẳng
Thế giới thứ 2 mạt thế nhiệm vụ trong 7 năm diệt hết tang thi làm thế giới trở lại bình thường nói chuyện yêu đương với vương tang thi.
Thế giới thứ 3 xuyên vào truyện nữ phụ văn thu hết hậu cung của nữ phụ xuyên qua thật ra là nữ chính.
Ta viết còn non tay các mỹ nam mỹ nữ thông cảm nhá
Không đọc làm sao biết không hay :P
Hố sâu vạn trượng mời nhảy vào..đây là bộ truyện đầu tiên ta sáng tác sao bao năm đọc chùa đó ...nên đảm bảo là lắp hố đến bằng mới thôi... :D