Truyện Du Hí Tứ Vạn Niên (Hắc Hồ Hồ Đích Lão Yêu)

Du Hí Tứ Vạn Niên

Du Hí Tứ Vạn Niên

Tác giả:
Hắc Hồ Hồ Đích Lão Yêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 Chương 01: Đây không phải trò chơi
Mới nhất:
Chương 5: Hai mươi người đoàn đúng chỗ (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
4 vạn năm trước, trò chơi trở thành phía trên thế giới này chủ nghiệp.

4 vạn năm sau, trò chơi lại sẽ phát triển trở thành hình dáng gì.

4 vạn năm thời gian, khoa học kỹ thuật thụ điểm oai thế giới, mọi người cùng nhau đến trò chơi đi.