Truyện Đông Nhân {Ta Là Sửa Chữa Vận Mệnh Viên} (koren)

Đông Nhân {Ta Là Sửa Chữa Vận Mệnh Viên}

Đông Nhân {Ta Là Sửa Chữa Vận Mệnh Viên}

Tác giả:
koren
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chào vận mệnh
Mới nhất:
Xin lỗi mọi người nếu như nội dung truyện này không được hay cho lắm :( Tá giả đáng chết nga (4 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 4 người đánh giá
Paruri - Hân - Duy vi du giữa các thế giới
Đồng nhân : Trasnformer - có gì sẽ thêm sau