Truyện Đoạt Xá Không Dừng Được (Bigsun)

Đoạt Xá Không Dừng Được

Đoạt Xá Không Dừng Được

Tác giả:
Bigsun
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiểu Cữu, có người chiếm bạn gái của ngươi
Mới nhất:
Chương 30: Giời ạ, chỉ có thể chạy trốn! (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Phổ thông tiểu thị dân, ngoài ý muốn sinh tử, mừng rỡ thu hoạch được cao đẳng văn minh phục sinh hệ thống, đoạt xá con đường liền triển khai như vậy, một cái liên tiếp một cái đô thị tinh anh bị hắn đoạt xá thân trên, như vậy không dừng được, làm sao đây?

Đoạt xá con đường không thể dừng lại, tạm thời không có cách nào. Liền gian khổ xuống
chính mình, trợ giúp những này bị đoạt xá thằng xui xẻo, chiếu cố người nhà bọn họ a —— lão bà, oan uổng a, ta đối với ngươi khuê mật thật không có làm quan hệ! Nếu không thương lượng, ba ngày sau ngươi tồn tại được không?