Truyện Đô Thị Xuyên Không Giả (MKL)

Đô Thị Xuyên Không Giả

Đô Thị Xuyên Không Giả

Tác giả:
MKL
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên Lâm Cửa Hàng
Mới nhất:
Chương 4: 《Cương Thi Tiên Sinh》 (4 tháng trước)

Đánh giá

Một thanh niên được hệ thống nhận chủ. Sẽ có chuyện gì xảy ra?

Là tại trong đô thị người người kính ngưỡng đạo pháp đại sư.

Là võ hiệp cái thế ma đầu? Hay đại hiệp vô song?

_________________________________________

⚠️⚠️Cầu BUFF

Truyện đầu nên có phần chưa logic,