Truyện Đô Thị Tối Cường Ma Thiếu (Nhân Gia Nhị Bàn Tử)

Đô Thị Tối Cường Ma Thiếu

Đô Thị Tối Cường Ma Thiếu

Tác giả:
Nhân Gia Nhị Bàn Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Mở Đầu
Mới nhất:
Chương 410: Xảo trá vấn đề (2 năm trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 22 người đánh giá
- Thiếu niên Trương Dương khi lấy được thiên cổ đệ nhất Linh Bảo Bàn Cổ Thần Châu nhận được truyền thừa mà Cổ Ma. Sau tình thiêu bá đạo nữ tổng tài, hoa khôi, các cấp mỹ nữ tuyệt sắc, đối chiến hoàn khố, Phú Nhị Đại, thương giới trùm, hắc đạo Vương Giả các loại cường địch, cuối cùng đứng ở trên đỉnh thế giới Quân Lâm Thiên Hạ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quỷ Cốc Tử cho rằng: Mưu có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất cảnh giới là công khai mưu, gọi dương mưu, loại thứ hai cảnh giới gọi lén mưu, gọi âm mưu, loại thứ ba cảnh giới gọi kết so với mà mưu, gọi quỷ mưu. Dương mưu không bằng quỷ mưu, đang mưu không bằng kỳ mưu, dương mưu không bằng âm mưu, kỳ chỗ hướng mà không ai có thể chi dừng lại.
-------------------------------------------------------------------------------
Bên Trung kết thúc truyện ở chương 556!