Truyện Đô Thị Thiếu Đế Trở Về (Trì Trung Tinh Thần)

Đô Thị Thiếu Đế Trở Về

Đô Thị Thiếu Đế Trở Về

Tác giả:
Trì Trung Tinh Thần
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sống mấy tỉ năm
Mới nhất:
Chương 376: Ngươi là người nào? Người giết ngươi! (3 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 7 người đánh giá
Hắn là tự mình an nghỉ thiếu đế, tiên cổ kỷ nguyên duy nhất sống sót tiên, mạt pháp thời đại sau đó, hắn tỉnh dậy, phát hiện cái này đã không phải hắn thế giới.

Lại xem Nam cực băng xuyên dưới tỉnh lại thiếu đế, như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn! Đế vui tinh không vạn dặm!
Hắn về thành phố cùng tứ đại thánh thú.
Đế giận núi lở đất mòn! Hoan nghênh gia nhập Đô Thị Thiếu Đế Trở Về.