Truyện Đô Thị Ta Chính Là Nam Thần (Lưu Lãng Cẩu Đích Bi Ai)

Đô Thị Ta Chính Là Nam Thần

Đô Thị Ta Chính Là Nam Thần

Tác giả:
Lưu Lãng Cẩu Đích Bi Ai
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Người trẻ tuổi liền nên xao động
Mới nhất:
Chương 818: Vạn chúng chú mục hôn lễ (đại kết cục) (1 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 83 người đánh giá
Ta là học bá, cũng là vận động cao nhân.

Là trò chơi đại thần, cũng là công phu cao thủ.

Trù nghệ, y thuật, âm nhạc, vũ đạo. . .

Không gì làm không được.

Rõ ràng có thể dùng mặt ăn cơm, ta lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa.

Ta là Tô Thần, ta chính là hoàn mỹ nam thần.

P/s: 1vs1