Truyện Đô Thị Địa Ngục Sát Thần (Cuộc Đời Phiêu Bạt , Chân Trời Góc Bể , lấy đất làm nhà , lấy trời hành hiệp)

Đô Thị Địa Ngục Sát Thần

Đánh giá

8
Đã có 24 người đánh giá
Một đời đại nghịch thiên nhân , tranh đấu cùng thần cùng thiên.
Cuối cùng cảm thấy không còn có thú vị , quy ẩn thế giới ngầm , trở lại xã hội mà làm thiếu niên bình thường như bao người.
Thế nhưng , một truyền kỳ khác từ đây được tạo ra.

Thân nhân của hắn , những sự nghiệp hắn tạo ra và nói chung là tất cả của hắn đều không thể cướp khỏi hắn.