Truyện Đô Thị Chi Vô Địch Bảo Rương Hệ Thống (Ngô Gia Tiểu Hùng Miêu)

Đô Thị Chi Vô Địch Bảo Rương Hệ Thống

Đô Thị Chi Vô Địch Bảo Rương Hệ Thống

Tác giả:
Ngô Gia Tiểu Hùng Miêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bảo rương hệ thống
Mới nhất:
Chương 240: Gặp mặt (2 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 12 người đánh giá
Đô thị chi vô địch bảo rương hệ thống giới thiệu tóm tắt: Lâm Phong, một cái đại học phổ thông điểu ty, ngoài ý muốn đạt được một cái bảo rương hệ thống, có thể mở ra chư thiên vạn giới vô số bảo bối:

Mở ra Thanh Đồng bảo rương thành công, đạt được cuồng dã nón xanh một cái, biến thân Người Khổng Lồ Xanh, quyền đả Cửu Châu;

Mở ra bạch ngân bảo rương thành công, đạt được Mao Sơn thuật một quyển, Hàng Yêu Trừ Ma, Cản Thi Ngự Quỷ;

Mở ra bạch ngân bảo rương thành công, đạt được Iron Man chiến giáp một bộ, biến thân Iron Man.

Chư thiên vạn giới bảo vật, cứ lấy được, lại nhìn Lâm Phong nghịch tập, đón dâu bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong.