Truyện Đô Thị Chi Tối Ti Tiện Hệ Thống (Bắc Nguyên Công Tử)

Đô Thị Chi Tối Ti Tiện Hệ Thống

Đô Thị Chi Tối Ti Tiện Hệ Thống

Tác giả:
Bắc Nguyên Công Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống có chút ti tiện
Mới nhất:
Chương 45: Thi giữa kỳ thử (ba) (3 tháng trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 8 người đánh giá
Cùng hệ thống tranh đấu, trong đó vui cười vô cùng. Đây là một cái không cam lòng bình thường phổ thông sinh viên đạt được một cái sử thượng tối ti tiện hệ thống chuyện xưa.