Truyện Diệu Thủ Thâu Thiên (Chiết Phiến Phong)

Diệu Thủ Thâu Thiên

Diệu Thủ Thâu Thiên

Tác giả:
Chiết Phiến Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Diệu thủ không không
Mới nhất:
Chương 140: Mệt nhọc đại vương cháo gà (2 năm trước)

Đánh giá

9
Đã có 5 người đánh giá
Ngày nào, Lý Thất có trong truyền thuyết diệu thủ không không kỹ năng.

Vì vậy hắn não động mở ra một chút.. Cách màn hình trộm đồ, thuận theo dây cáp mạng đánh người, còn có thể tặng người... Đưa động vật xuyên việt...

Chờ chút... Ta dường như đem tên tác giả trộm đi ra rồi, thật xin lỗi đại đại, cái này sẽ đưa ngươi trở về...

Cầu NGUYỆT PHIẾU , KIM ĐẬU

2 NGUYỆT PHIẾU / 1 CHƯƠNG
1 Kim Đậu / 4 chương