Truyện Địa Phủ Wechat Người Đại Diện (Kiền Châu Oa Khôi - 乾州锅盔)

Địa Phủ Wechat Người Đại Diện

Địa Phủ Wechat Người Đại Diện

Tác giả:
Kiền Châu Oa Khôi - 乾州锅盔
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Địa Phủ Wechat người đại diện
Mới nhất:
Chương 18: Ta muốn hậu mãi (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Hắn nghèo ăn đất, dùng quỷ hồn âm khí làm điều hòa nhiệt độ.

Hắn là học cặn bã, dùng quỷ hồn giúp mình ăn gian.

Hắn là xung động lỗ mãng thiếu niên, dùng quỷ hồn treo lên đánh tiểu bại hoại.

Hắn là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ, đối với mỹ nữ nói NO, đối với nữ quỷ Hmmm.

Hắn là Địa Phủ nhức đầu đại phiền toái, ai cũng muốn quỳ xuống kêu một tiếng đại nhân.

Hắn là Dương Gian kẻ xui xẻo, đi đến đâu nơi đó xảy ra chuyện, coi quẻ liền xui xẻo.

Hắn là Đông Phương Nhạc.