Truyện Địa Phủ Đào Bảo Thương (Ngủ say)

Địa Phủ Đào Bảo Thương

Địa Phủ Đào Bảo Thương

Tác giả:
Ngủ say
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Mười năm đổi một năm
Mới nhất:
Chương 739:: Thất Bảo Diêm Vương Lệnh (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Quậy tung sinh tử Âm Dương, khống chế Tam Giới vật giá.

Nhân gian đánh mặt trang bức phạm, che chở la lỵ ngự tỷ; Âm Phủ khai thác mỏ đào phỉ thúy, kết giao Các Triều tuyệt sắc.

Hắn là Địa Phủ thứ nhất đào bảo thương nhân, Thập Điện Diêm Vương nhìn thấy đều muốn kêu một tiếng gia.

Truyện mới của họ nhà Chim /denm.
- ngày 20 đến 30c
Cầu Np, châu và các loại đậu ( kể cả đậu thúi )
- 5np hoặc 13 đậu thúi = 15c
- 1 châu = 15 đến 25c
- 1 kim = 30c