Truyện Dị Thứ Nguyên Siêu Tiến Hóa (Túy Do Ta Sinh)

Dị Thứ Nguyên Siêu Tiến Hóa

Dị Thứ Nguyên Siêu Tiến Hóa

Tác giả:
Túy Do Ta Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Kiếp sau trọng sinh
Mới nhất:
Chương 190: Diêu Lâm hiến thân nguyện vì ngươi vợ (2 tháng trước)

Đánh giá

Thế tục chi ác, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.

Nhân tính vì thiện, thế tục sở hữu ác trần, đều do người sở sinh, cho nên tự gây nghiệt thì không thể sống.

Đã muốn chết như vậy, gia thành toàn ngươi!

Hoặc là không làm, hoặc là không nghỉ.

Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết .

Ta muốn làm, cũng là đại khai sát giới.

Hủy diệt trần thế sở hữu tội ác cùng chìm nổi, thanh tẩy mảnh này tràn ngập chỗ bẩn dơ bẩn thế giới.