Truyện Đi Ra Mắt Đi , Ba Ba (Khả Nhạc)

Đi Ra Mắt Đi , Ba Ba

Đi Ra Mắt Đi , Ba Ba

Tác giả:
Khả Nhạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ra mắt
Mới nhất:
Chương 687: Ta cũng không phải mẹ ngươi, tại sao muốn quản loại này phá sự? ! (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 31 người đánh giá
Lúc đầu Dương Tiểu Quang là chuẩn bị cho bốn tuổi nữ nhi tìm mẹ, lại không biết làm sao lại biến thành nữ nhi tìm cho mình lão bà.

-----

"Lão ba, ngươi hôm nay đối tượng hẹn hò là bạn học ta. . ."

Dương Tiểu Quang sắc mặt đại biến: "Đóa Đóa, ngươi muốn cho cảnh sát thúc thúc đem ba ba bắt lại sao?"

"Mẹ."