Truyện Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân (Thu Phong 23)

Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân

Đến Từ Địa Ngục Nam Nhân

Tác giả:
Thu Phong 23
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: đây quả thực không khoa học!::
Mới nhất:
Chương 2301: Đại cuộc đã định (4 ngày trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 36 người đánh giá
Tinh Không Ma Đế, trọng sinh trở về!

Địch nhân, phải quỳ!!

Mỹ nữ, muốn nằm!

"Ta là Ma, Dĩ Thần Vi Nô, Dĩ Tiên Vi Phó! Không phục? Vậy thì giết tới ngươi phục!" —— Dạ Phong!

P/s : Main rất giết người như ngóe thích hợp cho đạo hữu nào ưa sát phạt