Chương 3420: Tổ Thành

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Đế Bá

Chương 3420: Tổ Thành

Converter: DarkHero

Tổ Thành, chính là Thạch Nguyên trung tâm, cũng là Thạch Nhân tộc đồ đằng nơi ở, thậm chí có người nói, Tổ Thành nó chính là Thạch Nhân tộc tổ địa.

Mặc dù thuyết pháp như vậy là hơi cường điệu quá, nhưng là, cũng không tính quá mức, dù sao, tại đương kim Thạch Nguyên, Tổ Thành là tụ tập nhiều nhất Thạch Nhân tộc địa phương.

Bất quá, tại Tổ Thành, chỗ tụ tập Thạch Nhân tộc, đa số là lấy hỗn huyết làm chủ, cũng chính là Thạch Nhân tộc cùng các tộc thông hôn hậu đại, cũng chính bởi vì vậy, Tổ Thành Thạch Nhân tộc, còn lâu mới có được Phong Hóa đại hạp cốc Thạch Nhân tộc như vậy thuần túy, tới một mức độ nào đó tới nói, Phong Hóa đại hạp cốc Thạch Nhân tộc, đa số là thuần huyết.

Mà ở trong Tổ Thành, đa số Thạch Nhân tộc đều là hỗn huyết. Thuần huyết cùng hỗn huyết khác nhau lớn nhất là , dưới tình huống bình thường, Hỗn Độn là khó mà phản tổ hoặc là bán phản tổ.

Tổ Thành, là Thạch Nguyên lớn nhất thành trì, cũng là Thạch Nhân tộc lớn nhất căn cứ, đồng thời, trăm ngàn vạn năm đến nay, Tổ Thành cũng là Thạch Nhân tộc bán phản tổ nhiều nhất địa phương.

Tổ Thành, nó xưng là thành, trên thực tế, đó cũng không phải một tòa thành trì, chí ít cùng thường quy thành trì hoặc thành lớn có cách biệt một trời.

Thạch Nguyên Tổ Thành, là không có bất kỳ cái gì tường thành, cũng là không có bất kỳ cái gì hàng rào, có thể nói, tại Tổ Thành ngươi rất khó kết luận ở đâu là Tổ Thành biên giới tuyến.

Tại Tổ Thành vùng thiên địa này, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là từng tòa sơn phong, có độc phong đứng vững, cũng có dãy núi liên miên, càng có giang hà vờn quanh, cũng đang bay thác nước trên trời rơi xuống, còn có hồ nước như minh châu đồng dạng tản mát. . .

Tổ Thành cùng nói là một tòa thành trì, không khỏi nói là một mảnh giang sơn, tại trong mảnh giang sơn sơn hà bao la hùng vĩnày, cư trú ngàn vạn cư dân, trên Thạch Nguyên đa số cư dân, chủng tộc đều tụ cư tại bên trong vùng thế giới này, cho nên, liền tạo thành mảnh này phồn hoa phú quý chi địa.

Ở trong Tổ Thành, ngươi có thể nhìn thấy, có nối tiếp nhau san sát cung vũ xây dựng vào trong dãy núi; ngươi cũng có thể nhìn thấy cổ điện cao ngất tại trên độc phong; cũng có thể nhìn thấy quỳnh lâu ngọc vũ chìm nổi tại trong hồ nước; còn có thể nhìn thấy ngàn bỏ vạn hạ xây dựng vào trong khe cốc. . .

Tổ Thành mặc dù không có tường thành, cũng không có đường đi, trong này là dãy núi chập trùng, nhưng là, lại là náo nhiệt như vậy, lại là phồn hoa như vậy, ngàn vạn cư dân, thiên hạ bách tộc đều ở tại đây.

Ở trong Tổ Thành, tại trong dãy núi, trên độc phong, lại hoặc là tại trong thâm cốc. . . Thường thường có thể nhìn thấy một chút pho tượng, hoặc là nhìn giống hình người đồng dạng cô phong, chiều cao lớn nhỏ không đều, những pho tượng cô phong này, thường thường chính là Thạch Nhân tộc trăm ngàn vạn năm đến nay những bán phản tổ kia biến thành.

Trong Tổ Thành đến tột cùng có bao nhiêu bán phản tổ, tất cả mọi người nói không rõ ràng, bởi vì có chút bán phản tổ đã trăm ngàn vạn năm chưa tỉnh lại, bọn hắn thân hình cao lớn có khả năng đã trở thành một ngọn núi, cũng có khả năng thân thể của bọn hắn theo thổ địa biến thiên, chôn vùi dưới mặt đất.

Có thể nói, ở trong Bát Hoang, Tổ Thành là tụ tập nhiều nhất bán phản tổ địa phương, cũng chính bởi vì vậy, từng có người nói qua, Tổ Thành, chính là trong Bát Hoang cường đại nhất một chỗ.

Nếu như trong Tổ Thành tất cả bán phản tổ đều tỉnh lại, thực lực cường đại, khủng bố đến để cho người ta không thể tin được, có thể đủ quét ngang toàn bộ Bát Hoang, thậm chí có khả năng toàn bộ Bát Hoang đều không người có thể địch.

Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có bất kỳ người nào dám khinh thường Thạch Nhân tộc, bởi vì riêng là Tổ Thành bán phản tổ tỉnh lại, đều có thể đủ quét ngang Bát Hoang vạn tộc, không có chủng tộc nào dám nói mình có thể cùng Thạch Nhân tộc bán phản tổ một trận chiến.

Tổ Thành, còn có một cái chủng vị, nó chỉ là một môn phái, một cái truyền thừa.

Tổ Thành môn phái này, nó liền xây ở trong Tổ Thành, nó cũng là Tổ Thành hạch tâm, cũng là Thạch Nhân tộc biểu tượng.

Tổ Thành môn phái này truyền thuyết là Thạch Tổ Chu Hắc Áp truyền thừa, mặc dù nó không phải Thạch Tổ Chu Hắc Áp tự tay sở kiến, nhưng là, nó là do Thạch Tổ đệ tử Thạch Vương Đạo Quân tự tay sở kiến, mà lại, Thạch Tổ Chu Hắc Áp đã từng ở trong Tổ Thành bế quan tu luyện, tại Tổ Thành lưu lại đạo tàng của chính mình.

Trước có Thạch Tổ Chu Hắc Áp, sau có Thạch Vương Đạo Quân, có thể nói là một môn hai Đạo Quân, một môn hai truyền thừa, cũng chính bởi vì vậy, Tổ Thành là Thạch Nhân tộc biểu tượng, cũng là Thạch Nhân tộc truyền thừa cường đại nhất.

Cho nên, tại Thạch Nguyên, thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, thường thường có Thạch Nhân tộc đến Tổ Thành triều thánh.

Lý Thất Dạ ba người bọn họ một đường tiến lên, cuối cùng đi tới Tổ Thành, còn chưa tới Tổ Thành thời điểm, tại xa xa trên ngọn núi nhìn ra xa thời điểm, liền đã có thể nhìn thấy Tổ Thành ngàn vạn khí tượng.

Mặc dù Tổ Thành không có tường thành, cũng không có cái gì sâm la phòng ngự thủ vệ, nhưng là, trông về phía xa Tổ Thành thời điểm, y nguyên có thể nhìn thấy Tổ Thành ngàn vạn khí tượng.

Trông về phía xa Tổ Thành, có thể gặp có dãy núi ngũ quang thập sắc, cũng có thể gặp độc phong khí thôn sơn hà, cũng có thể gặp hồ nước châu quang trùng thiên. . .

Xa xa nhìn ra xa Tổ Thành thời điểm, có thể nhìn thấy Tổ Thành phồn hoa, để không biết bao nhiêu Thạch Nhân tộc vì đó hướng tới hưng phấn.

"Tổ Thành, phía trước chính là Tổ Thành." Trông về phía xa Tổ Thành, Thạch Oa Oa đều nhẫn nại không nổi hưng phấn, quát to một tiếng.

Trên bầu trời Tổ Thành, người đến người đi, có người đạp không mà đi, cũng có người ngự bảo bay lượn, càng có người kỵ thú lao nhanh. . . Mười phần hùng vĩ, mà lại bách tộc đều có, Nhân tộc, Yêu tộc, Thạch Nhân tộc. . . Có thể nói là bách tộc tụ tập ở đây.

Thạch Oa Oa từ nhỏ sinh trưởng tại Phong Hóa hạp cốc, chỗ xa xôi, ngày bình thường đều là người ở thưa thớt, nơi nào thấy qua như vậy phồn hoa, trong lúc nhất thời, để hắn thấy là tâm thần dao động, kích động không thôi.

"Tổ Thành, thật là nơi tốt, nơi tốt." Thạch Oa Oa đi theo Lý Thất Dạ đi vào Tổ Thành thời điểm, cũng nhịn không được liên tục kêu to, mười phần hứng thú, chính là một cái đồ nhà quê nhỏ vừa mới tiến thành.

Thạch Oa Oa thần thái như vậy, để Lý Thất Dạ mỉm cười nở nụ cười, cũng không trách móc.

Thanh Thạch rõ ràng không phải lần đầu tiên đến Tổ Thành, nàng thần thái tự nhiên, cũng xu thế cũng bước theo sát Lý Thất Dạ, so sánh với Tổ Thành phồn hoa đến, so sánh với Tổ Thành mị lực đến, Thanh Thạch càng đối với Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú.

Lý Thất Dạ tùy ý hành tẩu ở trong Tổ Thành, ở chỗ này, dãy núi chập trùng, cô phong đứng ngạo nghễ, dãy núi ở giữa, có con đường bằng đá tương thông, có cầu vượt dính liền, mười phần thông suốt, chỉ bất quá, càng nhiều tu sĩ cường giả, càng ưa thích trên trời bay lên, càng thêm trực tiếp thuận tiện.

Ở trong Tổ Thành, có vô số lâu vũ cửa hàng, có lớn có nhỏ, trong này hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải thương phẩm, cũng hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải thương nhân.

Thạch Oa Oa lần đầu tiên tới Tổ Thành, hắn là tràn ngập tò mò, đầy ngập hưng phấn, nhịn không được đông nhìn nhìn, tây ngắm ngắm, mừng rỡ ngay cả miệng đều khép lại không lên.

Lý Thất Dạ cũng tùy tiện đi một chút, tùy tiện dạo chơi, hành tẩu ở trong Tổ Thành, một bước một cái dấu chân.

Thanh Thạch một mực lưu ý lấy Lý Thất Dạ, ngay từ đầu, hắn còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là, đi theo Lý Thất Dạ đi lại đủ xa thời điểm, hắn mới phát hiện, Lý Thất Dạ là tại đo đạc lấy Tổ Thành, một bước một nhóm, tựa hồ toàn bộ Tổ Thành đều dưới chân hắn di động tới.

Trong chớp mắt này, Thanh Thạch cảm giác di động không phải Lý Thất Dạ bước chân, mà là Tổ Thành đang di động.

Cử động như vậy, để Thanh Thạch trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hắn không rõ Lý Thất Dạ đây là vì cái gì, cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ cuối cùng là thủ đoạn gì, nhưng, lại làm cho hắn cảm nhận được không hiểu cường đại, tựa hồ, toàn bộ lớn như vậy Tổ Thành, tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy cũng chẳng qua là có thể dùng đến đo đạc tấc đất mà thôi.

"Là không tệ, hội tụ thiên địa tinh khí, thực biết tuyển địa phương, khó trách nhiều người như vậy lựa chọn trong này phản tổ, bán phản tổ, đích thật là cường đại chi địa." Lý Thất Dạ đi đã hơn nửa ngày, nhàn nhạt vừa cười vừa nói.

"Thiếu gia có biết Tổ Thành đến tột cùng có bao nhiêu bán phản tổ đâu?" Thanh Thạch đột nhiên có như thế một cái hết sức tò mò vấn đề.

Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không người nào biết ở trong Tổ Thành, đến tột cùng có bao nhiêu bán phản tổ, mọi người chỉ biết là, rất nhiều rất nhiều, cái này cũng mang ý nghĩa Tổ Thành rất cường đại rất cường đại.

"Không cần lôi kéo ta." Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút, nhàn nhạt nói ra: "Nếu như ngươi muốn biết, hẳn là trở về điều tra thêm hồ sơ."

Thanh Thạch không khỏi cười khan một tiếng, không còn dám hỏi.

"Thiếu gia, ta, ta, ta muốn đi chúng ta Thạch Nhân tộc đạo tràng chiêm ngưỡng một chút." Đi đủ xa đằng sau, Thạch Oa Oa cổ vũ sĩ khí dũng khí, nói với Lý Thất Dạ.

Thạch Nhân tộc đạo tràng, cũng chính là Thạch Nhân tộc lịch đại tiên hiền giảng kinh thụ đạo địa phương, trong này Thạch Nhân tộc nổi danh tiên hiền đều tới qua, cũng tự phụng lấy rất nhiều Thạch Nhân tộc tiên hiền.

Có thể nói, lần đầu tiên tới Tổ Thành Thạch Nhân tộc, đều sẽ đi Thạch Nhân tộc đạo tràng bái tự một chút, lấy nhớ lại tổ tiên.

Lý Thất Dạ tiện tay tại Thạch Oa Oa mi tâm một chút, phân phó nói ra: "Đi thôi, ta sẽ tìm ngươi."

"Cảm tạ thiếu gia." Thạch Oa Oa lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ đại bái, sau đó hưng phấn mà đi.

Thạch Oa Oa rời đi về sau, Lý Thất Dạ y nguyên tùy ý hành tẩu ở trong Tổ Thành, tùy tiện đi dạo, không có cái gì đặc biệt mục đích.

"Thiếu gia đến Tổ Thành, muốn đi nơi nào đi một chút đâu?" Thanh Thạch gặp Lý Thất Dạ đi dạo, không khỏi nói ra: "Nếu là thiếu gia muốn đi chỗ nào, ta cũng có thể cho thiếu gia mang dẫn đường."

Thanh Thạch cũng làm không rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng tại sao tới Tổ Thành, cái này ngược lại để trong lòng của hắn có chút không nỡ.

"Nói như vậy, ngươi đối với Tổ Thành rất quen thuộc?" Lý Thất Dạ nhìn Thanh Thạch một chút, giống như cười mà không phải cười.

Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lập tức để Thanh Thạch giật mình, hắn luôn cảm giác mình tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, không có bất kỳ cái gì có thể ẩn tàng.

"Còn tốt, tới qua nhiều lần, đại khái đều quen thuộc." Cuối cùng, Thanh Thạch cười khan một tiếng.

"Ở trước mặt ta nói dối không phải một tốt thói quen." Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra.

Thanh Thạch hết sức khó xử, há miệng muốn nói, nhưng, lại không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải ngậm miệng lại.

Lý Thất Dạ cũng không đi để ý tới, tùy ý mà đi, không có cảm giác đi lại một ngọn núi trước đó.

Nơi này còn vẻn vẹn sơn môn mà thôi, ở ngọn núi này đằng sau, còn có dãy núi chập trùng, trong dãy núi, cổ điện từ lập, khí thế phi phàm.

Vừa nhìn, liền biết trước mắt nơi này chính là một cái đại thế gia, cuộc sống xa hoa nhà, hưng thịnh không gì sánh được.

Mà lại, tại đại thế gia này trước núi, chính là đông như trẩy hội, lui tới tân khách đếm mãi không hết.

Vãng lai tân khách, đều là khí vũ phi phàm, đa số là chúa tể một phương, hoặc là tiếng tăm lừng lẫy hạng người.

Tại trong thế gia này, có thể thấy được là khói lửa lượn lờ, xa xa liền có thể ngửi được một trận sâu kín mùi thuốc chi vị , bất kỳ người nào vừa nghe liền biết, đây không phải cái gì phổ thông khói lửa, mà là luyện đan dược yên.

Hôm nay hai canh.