Truyện Đẩy Xuống Cái Này Tòa Tháp (Trùng Phong Hỏa Diễm Trư)

Đẩy Xuống Cái Này Tòa Tháp

Đẩy Xuống Cái Này Tòa Tháp

Tác giả:
Trùng Phong Hỏa Diễm Trư
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: sơ cấp thu thập người Đơn sơ nông trại bên trong.
Mới nhất:
Chương 551: Mười khắc! Đẩy tháp! (đại kết cục) (1 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 41 người đánh giá
Lý Duy mang theo xưng hào giao diện thuộc tính xuyên qua đến dị thế giới, trở thành một cái nông thôn nông phu nhi tử.

"Giấc mộng của ta là loại nhất phì nhiêu ruộng, ở xa hoa nhất trang viên, có được phồn hoa nhất lãnh địa!"

"... Thuận tiện lại thoái thác cái này tòa tháp."