Truyện Đấu Phá Chi Tối Cường Danh Sư Hệ Thống (Giang Hồ Đồng Lộ)

Đấu Phá Chi Tối Cường Danh Sư Hệ Thống

Đấu Phá Chi Tối Cường Danh Sư Hệ Thống

Tác giả:
Giang Hồ Đồng Lộ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001 danh sư hệ thống
Mới nhất:
Chương 374 Chu Hiển (3 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 15 người đánh giá
Thiên đạo danh sư, từ đấu phá vỡ bắt đầu.

Giáo hóa vạn giới, chư thiên chi Đạo Tổ.

Đây là một sư đạo truyền thừa, bồi dưỡng, chỉ điểm chư thiên cường giả nhiệt huyết cố sự...

« đấu phá », « Đấu La », « Già Thiên », « tru tiên », « Vũ Động », « Tinh Thần Biến », « Hoàn Mỹ Thế Giới », « đại chúa tể »...

PS: Không hậu cung, không hậu cung, không hậu cung.