Truyện Đào Vận Tà Y (Ti Tửu Nhị Lưỡng)

Đào Vận Tà Y

Đào Vận Tà Y

Tác giả:
Ti Tửu Nhị Lưỡng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hiu quạnh Đông y
Mới nhất:
Chương 1725: Không hoàn chỉnh kết cục (2 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 3 người đánh giá
Hắn là y thuật giới khiến người ta kể đến hàng đầu Dược Thần, nhưng bất hạnh chết, linh hồn mang theo sứ mệnh trở lại đô thị, đối mặt cao lạnh Tổng giám đốc, lãnh diễm sát thủ, cực phẩm Đại tiểu thư, các loại dụ hoặc không ngừng, Diệp Thần cảm giác sâu sắc đau đầu: "Khụ khụ, khác cởi quần áo. Ta là thầy thuốc, bán nghệ... Khục không bán thân."

Tình trạng: chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

Chưa check độ nguy hiểm...

Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.