Truyện Đạo Gia Truyền Thừa Hệ Thống (Vân triều vũ mộ)

Đạo Gia Truyền Thừa Hệ Thống

Đạo Gia Truyền Thừa Hệ Thống

Tác giả:
Vân triều vũ mộ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Họa không đến một lần
Mới nhất:
Chương 306: Công pháp lựa chọn (3 năm trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 10 người đánh giá
Chán nản thanh niên , tại nhân sinh đứng đầu không được như ý lúc , tình cờ phát hiện mình từ nhỏ đeo ở trên người ngọc bội , lại là một cái đạo gia truyền thừa hệ thống , có được lấy cổ xưa lại thần bí đạo gia truyền thừa!

Vận mệnh , sau đó sửa lại.

Từ đây bằng vào đạo gia năm thuật núi , y , mệnh , tướng , bói đạo thống truyền thừa , bước lên một cái kỳ huyễn mà bất khả tư nghị nói đường , hồng trần luyện tâm , đại đạo Vô Cực...