Truyện Dân Quốc Điện Ảnh (Tầm Thanh Đằng)

Dân Quốc Điện Ảnh

Dân Quốc Điện Ảnh

Tác giả:
Tầm Thanh Đằng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Hoàng bộ dạ đàm
Mới nhất:
Chương 05: Phát sinh biến cố (5 ngày trước)

Đánh giá

Một cái bình thường bình thường công chức, bị một gốc cây bồ đề mang về đến dân quốc 25 năm, bị ép gia nhập quân thống, nương tựa theo kiếp trước tin tức cùng cây bồ đề thần kỳ lực lượng, tìm kiếm tổ chức ngầm, truy tra Nhật Bản gián điệp, tại ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong vì tổ quốc, vì dân tộc giải phóng cùng phục hưng cống hiến một phần lực lượng của mình, bắt đầu hắn truyền kỳ điệp hải sinh nhai.