Truyện Đại Tống Chủ Thần Vương Gia

Đại Tống Chủ Thần Vương Gia

Đại Tống Chủ Thần Vương Gia

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

“Ngươi khát vọng lực lượng sao?”

21 thế kỷ thâm niên độc thân cẩu nhân sĩ Chu Tử long, tự nhận là thu được một cái trò đùa dai tin nhắn. Vì thế, hắn hồi âm cũng thực trò đùa dai, sau đó, liền không có sau đó.

Ngay từ đầu, hắn chỉ là tưởng ở Tống triều hảo hảo sống sót, sau đó kiếm đủ 50000 tích phân về nhà. Nhưng mà, hắn trước nay không nghĩ tới, Chủ Thần hệ thống cạnh nhiên cũng sẽ ra trục trặc. Hơn nữa…… Cho nên……