Truyện Đại Hải Tặc Doflamingo (Bổn Vương Hội Phi)

Đại Hải Tặc Doflamingo

Đại Hải Tặc Doflamingo

Tác giả:
Bổn Vương Hội Phi
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương : Lời tựa
Mới nhất:
Chương 323: Ở trên đường (1 tuần trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 22 người đánh giá