Truyện Đại Ác Ma (Thiên Phong Hắc Nguyệt)

Đại Ác Ma

Đại Ác Ma

Tác giả:
Thiên Phong Hắc Nguyệt
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Đại Ác Ma Quyển 1: Ác Ma qua lại, xin chú ý!
Mới nhất:
Chương 8: Chương kết Thần chi Quốc Gia (xong ) (2 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 19 người đánh giá
Một người bình thường sinh viên, một loại cổ xưa pháp môn, một môn kế cận thất truyền kỹ thuật...

Hiện đại xã hội, quyền pháp còn hữu dụng sao? Có lẽ chỉ có thể cường thân kiện thể, dám làm việc nghĩa đi...

Một đạo thiểm điện trả lời cái vấn đề này! Hắn... Chuyển kiếp...

Bất quá... Đây là cái gì địa phương? Không...có sạch sẽ phòng ốc, không có y phục, không có thực vật, không có nước sạch, không.... có, cái gì đều không có.....
Thế kỷ này xui xẻo nhất xuyên việt, xuyên việt đến ác ma nơi ở thế giới.... nơi này, là Vực sâu.....
Trước..... làm thế nào để sống sót..... ?

Truyện full, xõa đi
Cầu đề cử, cầu kim đậu !!