Truyện Cửu Long Chân Đế (Tuyệt Thế Tiên Đế)

Cửu Long Chân Đế

Cửu Long Chân Đế

Tác giả:
Tuyệt Thế Tiên Đế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thoái Hôn? Lời Đồn?
Mới nhất:
Chương 18: Chưa Từ Bỏ Ý Định Tư Mã Sư (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Cửu long chân đế giới thiệu vắn tắt: Tiêu gia thiên tài Tiêu Hàn, chính là đế quốc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài tuyệt thế, bị đế quốc các thế lực lớn theo đuổi, cũng hy vọng đem thu làm đệ tử hoặc là con rể. . . . . .

Nhưng Tiêu Hàn vì cứu gia gia, quyết tâm ở rể một tiểu gia tộc. Nhưng là ở rể sau, Tiêu Hàn đột nhiên biến thành phế nhân, nhưng hắn như cũ quyết định đem trong cơ thể thiên phú dời đi cho nữ nhân yêu mến, sau đó cùng với lập gia đình!

Nhưng là đang ở thiên phú dời đi sau khi thành công, nữ nhân yêu mến nhảy một cái trở thành mới thiên tài tuyệt thế sau, Tiêu Hàn cảm giác hết thảy đều thay đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dự kiến sẽ ra chương ngày 23/12/2016 !!!