Truyện Cương Thiết Giới (Tinh Thiên Huỳnh Hỏa)

Cương Thiết Giới

Cương Thiết Giới

Tác giả:
Tinh Thiên Huỳnh Hỏa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khoa học kỹ thuật, võ đạo, song hồn quy nhất
Mới nhất:
Chương 140:: Cự long chi uy (4 năm trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 20 người đánh giá
Thiên tài võ học Đỗ Nam, đột phá cảnh giới thì tao ngộ dị thường sét đánh, linh hồn hòa vào Lam Hải tinh một vị quý tộc cuối cùng hậu duệ trong cơ thể. Vị kia vì Chấn Hưng gia tộc, xúc động cấm kỵ sức mạnh, học thuật thiên tài thất bại tiêu vong, nắm giữ cuồng bạo võ hồn Đỗ Nam, thay vào đó, thành công kích hoạt đệ ngũ ma năng, kế thừa duy nhất 'Lôi' lực lượng lượng.