Truyện Cực Đạo Quỷ Ma (Khinh Chu Chử Tửu)

Cực Đạo Quỷ Ma

Cực Đạo Quỷ Ma

Tác giả:
Khinh Chu Chử Tửu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Canh Phu
Mới nhất:
Chương 432: Đại kết cục (cuối cùng) (4 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 23 người đánh giá
Thập Hoang Thế Giới, yêu ma cuồng loạn nhảy múa, quỷ quái hoành hành, Cổ tộc xem mạng người như cỏ rác.
Bộ công pháp này không có trọn vẹn, Hứa Dương lật ra Linh Năng chi thư, lập tức một bộ mới tinh công pháp xuất hiện.

Thanh kiếm này phẩm chất quá thấp, Hứa Dương mở ra Linh Năng Chi Thư, lập tức một kiếm hàn quang năm mươi dặm.
Cái này quỷ thực lực quá yếu, Hứa Dương mở ra Linh Năng Chi Thư, lập tức một con Quỷ Vương xuất hiện.
Hứa Dương: tại sao giải lo, chỉ có nuôi quỷ.

♛Tác giả định nghĩa Tags: Lãnh khốc - xuyên việt - quỷ quái

♛ Cảnh Giới Tạm Thời: Đang update...
☞ Nhân tộc:
❄ Dẫn Linh cảnh
❄ Linh Thể cảnh
❄ Động Phách cảnh
❄ Ngưng Hồn cảnh
❄ Quy Nhất cảnh
❄ Xuất Khiếu cảnh
❄ Tam Hoa cảnh
❄ Vương cảnh
❄ Tôn Giả cảnh
❄ Nhân Hoàng cảnh
❄Thiên Đế

☞:Quỷ: Si => Mị => Võng => Lượng => Tiêu => Bạt => Khôi

☞Ma tộc:
❄Ma chủng cấp thấp=>Trung=>Cao
❄Cự Ma
❄Hoàng Kim Cự Ma
❄Ma Vương
❄Ma Tôn
❄Ma Hoàng
❄Ma Đế