Truyện Công Đức Ấn (Thanh Sam Yên Vũ)

Công Đức Ấn

Công Đức Ấn

Tác giả:
Thanh Sam Yên Vũ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiền duyên
Mới nhất:
Chương 738: Phiên ngoại (hai mươi chín) (24 phút trước)

Đánh giá

Ngàn năm về sau, đã từng nữ ma đầu cõng lên Công Đức ấn, đi đến làm cho người hướng thiện tích lũy công đức lấy được tân sinh con đường,

Kia hiểu được gặp phải người đầu tiên, liền xấu nhân thần cộng phẫn đâu, dẫn hắn hướng thiện?

Được rồi, ta vẫn là lại chết một lần.

Nhãn hiệu: Tiên hiệp dễ dàng hoan hỉ oan gia