Truyện Chư Thiên Mạnh Nhất Thần Đế Ở Rể (Lưỡng chích tiểu long hà)

Chư Thiên Mạnh Nhất Thần Đế Ở Rể

Chư Thiên Mạnh Nhất Thần Đế Ở Rể

Tác giả:
Lưỡng chích tiểu long hà
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ông trời mở mắt
Mới nhất:
Chương 164: Hung lệ Ngô Bình (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 5 người đánh giá
➼ Đinh. . .

Google map nhắc nhở ngươi, phía trước năm mươi mét, cái tay trái cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, tay phải cầm Quán Nguyệt Lưu Tinh Chùy manh muội tử, ngươi là tương lai tức phụ! Xin lập tức kiểm tra và nhận.

Ngươi cùng tức phụ gặp mặt lần thứ nhất, ngươi muốn chạy! Kết quả, ngươi lĩnh ngộ thần thông, Lăng Ba Vi Bộ.

Ngươi chạy trốn thất bại, thoáng chốc trở mặt nhận sợ! Sau đó, ngươi lĩnh ngộ thần thông, nhìn ta Thất Thập Nhị Biến.

Ngươi muốn cùng một chỗ, muốn biểu hiện tốt một chút, thế nên ngươi mang tức phụ đi xem một trận ngàn năm khó gặp sao băng, muốn làm điểm lãng mạn.

Kết quả, sao băng nện vào trên đầu, ngươi đạt được một tòa Thiên Cung!

Ngươi xem lấy bên trong Thiên Cung kia rất nhiều Thần Nữ, còn có cái đầy đất Lục Vị Địa Hoàng hoàn, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới bên người, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao tức phụ trên thân, lâm vào trầm tư. . .

. . .

Chính là nó một người trẻ tuổi, cùng tức phụ không biết xấu hổ không biết thẹn cố sự.☠
P/s﹏✍
Giới thiệu phía trên không ăn nhập lúc đầu truyện lúc sau thì không biết

P/s﹏✍

☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Lịch ra: ( hên xui) ⋆
++++++++++++++++++++++++++
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng ? chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng ?? chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆