Truyện Chư Hầu Tranh Phách Chi Toàn Cầu Tại Tuyến (Tiểu Lệnh Húc)

Chư Hầu Tranh Phách Chi Toàn Cầu Tại Tuyến

Chư Hầu Tranh Phách Chi Toàn Cầu Tại Tuyến

Tác giả:
Tiểu Lệnh Húc
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vừa vào :
Mới nhất:
Chương 310 :Đại kết cục : (3 tháng trước)

Đánh giá

8
Đã có 1 người đánh giá
Chư Hầu Tranh Phách Chi Toàn Cầu Tại Tuyến giới thiệu tóm tắt: 2017 Niên ngày 19 tháng 12 buổi trưa 12 điểm, Địa Cầu ở trong chớp mắt phát sinh kịch biến, không chỉ có diện tích mở rộng hai lần, hiện đại văn minh cũng biến mất theo, mỗi cái triều đại cổ nhân một lần nữa giáng lâm đến trên địa cầu, Địa Cầu đã biến thành một khoản chân thực bản tranh bá game