Truyện Chiến Thần Tiểu Nông Dân (Tàn Kiếm)

Chiến Thần Tiểu Nông Dân

Chiến Thần Tiểu Nông Dân

Tác giả:
Tàn Kiếm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chịu nhục
Mới nhất:
Chương 22: Huyết Quan truyền đạo 【 thứ nhất bộ hết 】 (2 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 12 người đánh giá
( nóng nảy miễn phí ) tiểu nông dân Sở Nam bị bạn gái vứt bỏ, bị mẫu thân nhục nhã, mất đi hết cả niềm tin bên dưới tự phế khổ tu tám năm chưa thành thần bí công pháp, nhưng trái lại thức tỉnh rồi Chiến Thần Xi Vưu truyền thừa.

Ẩn thân nhìn xuyên, phi thiên độn địa xuyên tường, y thuật, phong thuỷ tướng thuật thậm chí còn khống chế phong hỏa lôi điện chờ năng lực, bắt đầu liên tục thức tỉnh.

Trời sáng, hắn là một cái thuần phác thật thà tiểu nông dân.

Buổi tối, hắn là thiện lương Chúa cứu thế, là ác ma kẻ huỷ diệt.

. . .
P/s: Truyện mới của đại thần qidian. nội dung cốt truyện khá mới mẻ.

Qua giới thiệu có thể thấy main ẩn danh giúp người cứu mỹ nữ, đúng loại ta cần tìm bấy lâu :).

Cầu kim đậu + vote 10 sao + like face và vote 9-10 cuối mỗi chương .