Truyện Chiến Thần Đế Tôn (Hư Không Ngân Lang)

Chiến Thần Đế Tôn

Chiến Thần Đế Tôn

Tác giả:
Hư Không Ngân Lang
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sa đọa chi chiến!
Mới nhất:
Chương 05: Ý xấu hổ đầy trà lâu (1 tuần trước)

Đánh giá

Một tiếp nhận rồi Dị Giới đế tôn truyền thừa, mà từng bước một từ khó khăn bên trong tôi luyện đến vô thượng cường giả, một ít hắn không dám nghĩ, cũng sẽ không suy nghĩ chuyện tình, ở trên người hắn đã xảy ra. Từ ban đầu liền tiểu lưu manh đều đánh không lại, đến cuối cùng bay Lộ vũ trụ, các ngươi, đều là hắn nhân chứng, cùng đi trải nghiệm sức chiến đấu tăng vọt vui vẻ đi. . . . . . . .