Truyện Chí Tôn Thú Tạp (Thất Thập Nhị Tiên)

Chí Tôn Thú Tạp

Chí Tôn Thú Tạp

Tác giả:
Thất Thập Nhị Tiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bạch Ngân cấp Hủ Thi
Mới nhất:
Chương 30 : trốn! Trốn! Trốn! (3 tháng trước)

Đánh giá

Ta có một giấc mộng tưởng, hy vọng có một ngày thân xuyên hoàng kim khóa tử giáp, cầm trong tay như ý Kim Cô Bổng, học được 72 biến hóa, có thể triệu hoán Cân Đẩu Vân, lại dưỡng một đầu tránh thủy kim tình thú.
Bật mã ôn ta không nghĩ đương, bởi vì ta tưởng ở thế giới này khôi phục Tề Thiên đại thánh vinh quang!

Truyện tương tự Thần Cấp Ngự Thú. Cũng vào không gian khác nhau săn giết dị thú kiếm lấy thẻ bài