Truyện Chế Tạo Chư Thiên Đệ Nhất Thánh Địa (Cửu Ti Mệnh)

Chế Tạo Chư Thiên Đệ Nhất Thánh Địa

Chế Tạo Chư Thiên Đệ Nhất Thánh Địa

Tác giả:
Cửu Ti Mệnh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Vượt qua, chưởng môn, tửu quán
Mới nhất:
Chương 486: Lạc Bảo (1 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 16 người đánh giá
Tiêu Phong, Tôn Ngộ Không, Diệp Phàm. . . Nhân vật hóa thành công. . .

Già Thiên thế giới, Tây Du Ký thế giới. . . Thế giới cụ thể hóa thành công. . .

Hóa hư vi thực, cụ thể hóa hết thảy, mục đích của ta rất đơn giản, để cái thế giới này không lại đơn điệu, để thế giới càng đặc sắc.

Chế tạo chư thiên đệ nhất thánh địa.