Truyện Cao Duy Xuyên Toa Giả (Tối Chung Vĩnh Hằng)

Cao Duy Xuyên Toa Giả

Cao Duy Xuyên Toa Giả

Tác giả:
Tối Chung Vĩnh Hằng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta bị chức tràng quy tắc ngầm
Mới nhất:
Chương 276: Đỏ mặt nhân gian giới (2 tuần trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 6 người đánh giá
Phương Vũ Hạo trong lúc vô tình, phát hiện cái này thế giới bí mật lớn: Ở chủ thế giới vật chất phía sau, ẩn núp vô số do mọi người tưởng tượng ra được... Duy tâm thế giới!

Duy tâm thế giới trong có cái gì?

Võ công, ma pháp, đấu khí, Tu Tiên, yêu ma, ma quỷ? !