Truyện Cái Thế Song Hài (Tam Thiên Lưỡng Giác)

Cái Thế Song Hài

Cái Thế Song Hài

Tác giả:
Tam Thiên Lưỡng Giác
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 0: Phần đệm
Mới nhất:
Chương 35: Khai trang luận kiếm (thượng) (23 giờ trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 2 người đánh giá
Giang hồ trên đường vừa đi vừa nghỉ

Mở ra tuổi nhỏ phiêu bạt hồi ức

Bây giờ đi qua thế gian này, tất cả lưu luyến

Phong thổi lên lúc trước.

Tên sách như các vị thấy —— « Cái Thế Song Hài », xem như là một bản song nhân vật chính tiểu thuyết võ hiệp đi.