Truyện Ca Thần Phát Sóng Trực Tiếp Ở Giữa (Lại Tán Thành Cầu)

Ca Thần Phát Sóng Trực Tiếp Ở Giữa

Ca Thần Phát Sóng Trực Tiếp Ở Giữa

Tác giả:
Lại Tán Thành Cầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Được rồi, ta nhận thua
Mới nhất:
Chương 25: Không để cho lão bản Bạch Đả công (20 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Người ta phát sóng trực tiếp ca hát, ta phát sóng trực tiếp sáng tác bài hát, chuyên nghiệp đặt hàng, phẩm chất cam đoan, không có cách, ai bảo ta có Ca Thần hệ thống bàng thân đâu?