Truyện Biển Sâu Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc (Bắc Minh Nhân)

Biển Sâu Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc

Biển Sâu Khoa Học Kỹ Thuật Đế Quốc

Tác giả:
Bắc Minh Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1, ngạo kiều Garfield
Mới nhất:
Chương 5, thần kỳ hạt giống bao (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Một lần cơ duyên xảo hợp lữ đồ, tô trần ngoài ý muốn đạt được một quả màu bạc kim loại cầu; chỉ cần có tích phân, là có thể đổi các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kết quả là, nam cực sông băng hạ, xuất hiện một tòa ngăn cách với thế nhân siêu cấp thành trấn. Trong suốt biển sâu nhà ăn, đá san hô kiến thành phòng ốc, không biết sinh vật biển, thần bí trầm thuyền bảo tàng, hấp dẫn kiếp sau giới các nơi du khách, nơi này là hắc khoa học kỹ thuật chồng chất hải dương vương quốc