Truyện Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử (Nguyên Thủ Đại Nhân)

Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử

Bắt Đầu Liền Làm Bom Nguyên Tử

Tác giả:
Nguyên Thủ Đại Nhân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Khóa lại hệ thống, Dẫn Dắt Văn Minh!
Mới nhất:
Chương 155: Cao nhất đại biểu nghênh đón! (4 tuần trước)

Đánh giá

7.1
Đã có 23 người đánh giá
Truyện tạm dừng do tinh thần hán cao.