Truyện Bắt Đầu Làm Thần Toán Tử (Tần Gia Công Tử)

Bắt Đầu Làm Thần Toán Tử

Bắt Đầu Làm Thần Toán Tử

Tác giả:
Tần Gia Công Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần cấp đại sư
Mới nhất:
Chương 533: Hủy diệt pháp tắc cảm ngộ (cầu đặt mua)4/4 (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 45 người đánh giá
FREE
【 phi lô tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Bắt Đầu Làm Thần Toán Tử 】 một cái phồn hoa trên đường phố.

Một gian đoán mệnh cửa quán khẩu, dừng Ferrari, Rambo cơ *, Jaguar chờ chút một loạt hàng siêu xe.

Những này bình thường cao cao tại thượng xe các chủ nhân, giờ khắc này đều cung cung kính kính địa đứng ở cửa xếp hàng.

Chỉ có chờ chờ đoán mệnh quán chủ người triệu hoán, bọn họ mới dám vào đi.

Này không phải sợ hãi, mà là đối với đoán mệnh quán chủ người một loại tôn kính.

Mà nhân vật chính chính là nhà này đoán mệnh quán chủ nhân ... . . (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo. )
CVT : Tháng sau úp chương ( hơn 1k chương ) , chương nhiều không lo thiếu , cần thời gian để úp 1 lần , k hối thúc , thúc là bể ASS
10k đậu = 3 chương
Châu = 3 -5 chương
Truyện có tình tiết khôg giành cho 1 vs 1 , đọc cmt bên Trung bảo main có não (bên Trung chứ khôg phải CVT nói , chỉ chuyển lời )
Khôg đọc lướt qa nhẹ nhàng , đừng vote 0 sao các kiểu, cmt chửi CVT , mắc côg rp bị BAN thì tội bạn