Truyện Bắt Đầu Đã Vô Địch

Bắt Đầu Đã Vô Địch

Bắt Đầu Đã Vô Địch

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

2
Đã có 1 người đánh giá
Mạnh mẽ đến không tưởng☆đánh vỡ quy tắc
Sưu tầm thứ gọi là tạo hóa

Truyện kể về main trọng sinh tới thế giới khác giống như trái đất ở thế giới cũ nhận được thần khí hư không kính☆
☆HƯ KHÔNG KÍNH☆ mạnh nhất trong toàn bộ đa vũ trụ có thể phá vỡ không gian thời gian tự do xuyên qua các vị diện
Có đầy đủ tín ngưỡng có thể sáng tạo ra thứ mà người sở hữu muốn

◇truyện tự sáng tác theo suy nghĩ◇ hay hay không không biết được◇