Truyện Bảo Điển (Lục Sự Tham Quân)

Bảo Điển

Bảo Điển

Tác giả:
Lục Sự Tham Quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cứu mạng (thượng)
Mới nhất:
Chương 42: Nguy hiểm gặp mặt (3 năm trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 11 người đánh giá

Thượng cổ bảo điển, đại năng giả cư chi, thời loạn lạc vì là ma, thịnh thế vì là hiền.

Văn Vương được bảo điển ngộ Dịch Kinh, thành tựu hậu thế tám trăm năm giang sơn khí vận.

Trương Giác đêược bảo điển ngộ Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo, lấy hô mưa gọi gió Vung Đậu Thành Binh chi ảo thuật, quật họ Lưu long mạch, hô "Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên làm lập", lập Hoàng Cân Đạo, phá Lưu Hán khí vận, mở thời loạn lạc chi nguyên.

Lại truyền thuyết Lưu An được bảo điển ngộ Đan đạo, ban ngày phi tiên, gà chó lên trời.

Thời gian đến 21 thế kỷ, huyện thành nhỏ học sinh cấp ba thu được bảo điển này, bởi vậy phong vân tế hội, mà nhìn hắn làm sao vui ở hồng trần, tiếu ngạo đô thị!