Bạo Chúa (Viết Lại)

THIS MONTH

$58,356

LAST MONTH

$48,356

Bạo Chúa (Viết Lại)

Bạo Chúa (Viết Lại)

Tác giả:
abcxyz
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Xuyên không? Thà không xuyên!
Mới nhất:
Chương 282: Cuối tuần xin nghỉ 1 ngày (2 ngày trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 5 người đánh giá