Truyện Bần Tăng Pháp Hải , Phật Môn Thế Tôn (Đại Uy Thiên Long)

Bần Tăng Pháp Hải , Phật Môn Thế Tôn

Bần Tăng Pháp Hải , Phật Môn Thế Tôn

Tác giả:
Đại Uy Thiên Long
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001 trùng sinh Pháp Hải, max cấp hệ thống! 【 Cầu cất giữ hoa tươi 】
Mới nhất:
Chương 282 lật tay trấn áp! 【 Cầu tự động 】 (1 ngày trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 23 người đánh giá
【 phi lư tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Bần tăng Pháp Hải, Phật Môn thế tôn 】

Trùng sinh thần thoại thế giới, trở thành Kim Sơn tự Pháp Hải.

Thiên chi tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, bất luận cái gì thần thông phép thuật, đều có thể trong nháy mắt nắm giữ, tự động viên mãn.

Mở ngũ nhãn, ngộ sáu thần thông.

La Hán Kim Thân: Bất động như núi, ** nhân gian, kim thân bất diệt, tích huyết trùng sinh.

Đại Uy Thiên Long Kinh: Gánh vác Thiên Long, lực áp sơn hải, long uy như ngục, chư tà lui tránh.

. . .

Từ Hàng Phổ Độ, phục ma tế thế.

Mặc dù ta sát sinh, uống rượu, nhưng tâm ta giống như đến, đã là Như Lai.

Phi lư tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.