Truyện Anh Hùng Liên Minh Chi Hack Phát Sóng Trực Tiêp (Cựu Sinh)

Anh Hùng Liên Minh Chi Hack Phát Sóng Trực Tiêp

Anh Hùng Liên Minh Chi Hack Phát Sóng Trực Tiêp

Tác giả:
Cựu Sinh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Một phóng ta đi ra ngoài, ta muốn Hack
Mới nhất:
Hai mươi ba kiểm tra phòng (2 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Trạch nam Dư Nhạc trong mộng ngẫu nhiên đến phát sóng trực tiếp Hack hệ thống, tức khắc trở thành toàn thế giới nổi tiếng số một Hacki người chơi!

Phát sóng trực tiếp khi: Đại long đều là ta tiểu đệ, ra cửa lục thần trang ngươi gặp qua sao?

Phát sóng trực tiếp Hacki ngưng tụ nhân khí càng nhiều, hiện thực liền trở nên càng cường!