Truyện Ánh Chiếu Vạn Giới (Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến)

Ánh Chiếu Vạn Giới

Ánh Chiếu Vạn Giới

Tác giả:
Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Nghĩ Hoàng Pháp
Mới nhất:
Chương 1111: Quán thông thế giới, dựng đa nguyên vũ trụ (2 ngày trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 11 người đánh giá
Một phương kết nối chư thiên tế đàn, một phương hùng vĩ đến không thể tưởng tượng thế giới.

Là hấp thu chư thiên vạn giới dinh dưỡng điên cuồng trưởng thành, vẫn là tại cái này Thần Ma hiển thánh thế giới hoàn toàn chết đi, nên lựa chọn như thế nào?

Đường Huyền Minh không biết, hắn chỉ là tại cường đại trên đường điên cuồng chạy vội, một ngựa tuyệt trần, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau.

Thần Ma đều không bằng ta ý, vậy liền để ta đến quy định Thần Ma.

Những Map hiện main đã xuyên qua: Tần Thời Minh Nguyệt, Đại Tống trong võ hiệp Kim Dung, Phong Vân, Thần Mộ ...